ליברל דגול

בהגנתו על משתמט מצה"ל, רואה את עצמו תור בוסיאן כליברל דגול, ומכריז: "התנועה הקיבוצית מתנתקת עם השנים מהקטע הבולשביקי תוך ניסיון לשמור על ההיבט הליברלי".

וכיצד בא לידי ביטוי ההיבט הליברלי של בוסיאן?

"מסיבה שאינה לגמרי ברורה ניתן למצוא מעת לעת בדפי 'הזמן הירוק' את הגיגיו של אורי הייטנר… חבל שניתנת במה הציבורית לכזאת אמירה יהירה ובורה…"

אכן, ליברל דגול.

* "הזמן הירוק"